moradlu
امروز
کود گوگرد مایع پایه پتاسیم(LIFE)

کود گوگرد مایع پایه پتاسیم(LIFE)

تامین نهاده ایران
1401/9/21 17:24:16

گوگرد مایع پایه پتاسیم یک گوگرد معدنی می باشد که دارای مقدار زیادی پتاسیم است.بسیاری از درختان باردهی خوبی دارند اما به دلیل کمبود مواد غذایی کیفیت ظاهری مانند رنگ و …